Svēti Dieva vārdi jeb kristīgas ticības un dzīvošanas mācības no Bībeles.

Augusta Dēbnera tematiski sakārtota Bībeles tekstu izlase, izmantojot G.F.Stendera "Tās kristīgas mācības grāmatas" (Aizpute, 1776) nodaļu "Tie vissvētākie vārdi, kas Bībelē stāv un skolas bērniem jāmācās".

Izdevējs

J. K. D. Millera apgāds

Izdevuma veids

Antoloģija

Darba veids

Atkārtots izdevums

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

1848, Rīga