Svēti Dieva vārdi jeb kristīgas ticības un dzīvošanas mācības no Bībeles.

Augusta Dēbnera tematiski sakārtota Bībeles tekstu izlase, izmantojot G.F.Stendera "Tās kristīgas mācības grāmatas" (Aizpute, 1776) nodaļu "Tie vissvētākie vārdi, kas Bībelē stāv un skolas bērniem jāmācās".

Publisher

J. K. D. Millera apgāds

Type of publication

Anthology

Type of work

Atkārtots izdevums

Compiler

Publishing year/ place

1848, Rīga