Nature and culture

Sērija "Comparative Studies", vol. 4.
Viens no rakstiem:
Elīna Vasiļjeva. Animal Symbolism in Vladimir Zhabotinsky's Novel "Samson Nazorey"

Izdevējs

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule"

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984144931

ISSN

1691-5038

Darba autors

Redaktors

Izdošanas gads/vieta

2012, Daugavpils