Fr. Bārda. Kopoti raksti. Pirmais sējums

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

ISBN

http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#panel:pa|issue:/p_001_daug1938n08|article:DIVL529|query:Fri%C4%8Da%20B%C4%81rdas|issueType:P

Nr.

8

Klasifikators

Recepcijas persona

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1938, Rīga