Kritikas un prozas pētniece

Sakarā ar Benitas Smilktiņas 50. dzimšanas dienu.

Izdevējs

Latvijas Padomju rakstnieku savienība

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Nr.

1

ISSN

0132-6295

Klasifikators

Recepcijas persona

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

01.01.1983, Rīga