Godkāres varēja būt vairāk

Egīla Zirņa saruna ar dzejnieku Jāni Rokpelni saistībā ar viņa 70. dzimšanas dienu.

Izdevējs

Dienas Mediji

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

Nr.

188

ISSN

1407-1312

Recepcijas persona

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

02.10.2015, Rīga