Egīls Zirnis

1 bilde

Dzimšanas laiks/vieta

09.12.1956
Rīga

Personiska informācija

ZIRNIS Egils (dz. 1956.9.XII Rīgā) - žurnālists un dzejnieks.

Dz. arhitekta un ārstes ģim. Beidzis Rīgas 5. vsk. (1975) un LVU Bioloģijas fak. (1980). Strād. Ljas Dabas muzejā par zin. līdzstr. (1980-90), laikr. "Diena" (kopš 1990). RS b. (1990).

Pirmā publikācija - dzejoļi "Kad ārā ir plus trīs un jumts raud šķidrā sniegā...", "Viegli skrien pa ūdens virsu kukaiņi ar garām kājam..." laikr. "Literatūra un Māksla" 1977.25.III. Izd. dzejoļu krāj. "Rudu lapsu kāsis" (1985). Z. dzejoļi public. kopkrāj. "Acis" (1978), "Man atņēma visu" (1990), "Latviešu mīlas antaloģijā" (2, 2000). Nemaskētā tiešumā, depoetizējot valodu un iesaistot prozaiskas, sadzīviskas detaļas un situācijas, asi un godīgi Z. aizstāv cilvēku kā vērtību degradējošā sabiedrībā. Z. rakstījis tdz. parodijas. Epigrammas public. kopkrāj. "Zobgaļu uzraksti" (2000). Kopā ar citiem veidojies grām. "Millennium. Skats uz Latviju" (1-2, 1999-2000).

l. Skaldot garu matu: [Saruna ar E. Z.]/ Pierakst. I. Zandere // Labrīt, 1994, 7.VII; Dzīves poēts: [Saruna ar E. Z.]/ Pierakst. U. Meistare // Santa, 1996, 12.

I. Kalniņa

Saiknes

Alīse Nīgale - Meita
Inese Zandere - Bijusī sieva

Izglītība

–1975
mācījiesRīgas 5.vidusskolā

–1980
studējisLVU Bioloģijas fakultātē