Atmiņas par EslingenuPublicitātes informācija
Pēc 70. gadiem šogad atminamies un godinām 1947. gadā notikušos Dziesmu svētkus Eslingenā un mūsu tautas varoņus – par tādiem gribētos dēvēt ikvienu mazo meiteni un puiku, viņu vecākus un ģimenes, kuriem dzīve līdz bēgļu nometnei un ikdiena tajā iemācīja pieticību, pacietību, pateicību, saticību, prasmi sadzīvot ar neziņu par nākotni. Un, spītējot grūtībām, apliecināt savu piederību latviešiem un uzturēt dzīvas latviskās vērtības. Nozīmīgs ir katrs stāsts, gan kā vēsturiska liecība par sabiedrības sociālo, polītisko un reliģisko situāciju pēckara gados, gan kā stāsts par mūsu tautas ceļiem, gaitām un likteņiem.

Saturs

Laura Putāne. Cik ir Eslingenas stāstu?
Dzintra Geka, Ligita Kovtuna. Pēdējā intervija ar Leģendu-eslingenieti Albertu Legzdiņu
Ligita Kovtuna. "Eslingena, Eslingena, te būs labi apmesties..."
Lolita Ritmane. "Materiāla pietiktu trim mūzikliem!"
Armands Birkens. Eslingenas vēsture deviņpadsmit ainās
Irēna Lagzdiņa. "Eslingena" triumfē Rīgā
Silvija Freinberga. Veltījums
Viktors Hausmanis. "Tikai jāturas kopā..."
Zinta Mekša Kūlīte. Eslingenas latviešu pamatskolā iesētā latviskuma sēkla
Alīda Cīrule. Eslingenas latviešu ģimnazija
Zinta Mekša Kūlīte. Mūzikas skola Eslingenā
Zinta Mekša Kūlīte. Sadzīve un kultūra gāja roku rokā
Pēteris Karlsons. Eslingenas sporta mirkļi
Helmārs Rudzītis. Par Eslingenas spožāko laikmetu (no grāmatas "Manas dzīves dēkas")
Dzintra Āboliņš-Colberg. Dažas bērnības skices
Ausma Savele Biks. Latviešu aptieka Eslingenā
Lilita Lauzāne. Mūsu īstā bagātība
Astrīda Stanke. Mana Eslingena
Margarita Reine. Tie pirmie labākie gadi
Ernsts Elmārs Rozītis. Bitīšu onkulis
Ivars Galiņš. Neikdienišķais par Eslingenas teātri
Gaidas un skauti latviskuma sardzē
KO TOLAIK VĒSTĪJA LAIKRAKSTS LATVIEŠU ZIŅAS.
Ciemos pie Lilijas Štengeles
Siržu iekarotāji (Piezīmes par teātri)
Latviešu mākslinieku darbu izstādes atklāšana
Kā dzīvo un strādā latviešu literātes Nekāras pilsētā
Divu dziedoņu koncerts
Kārlis Dziļleja. "Mīla stiprāka par nāvi" Eslingenas latviešu teātrī
"Arī ar bērna krītiņiem var kaut ko skaistu radīt"
Valdemārs Kārkliņš. "Rozes un asaras"
Felikss Krusa. Kas var dziesmas izdziedāt...
"Kaut ko tādu vēl vispār nebijām redzējuši!"
Alberts Legzdiņš. Mammiņ, papiņ
Alberts Legzdiņš. Eslingena