Ligita Kovtuna

Lomas: redaktore

Dzimšanas laiks/vieta

1955

Profesionālā darbība

Ilggadēja trimdas latviešu laikrakstu „Laiks” un „Brīvā Latvija” galvenā redaktore.
Izdevniecības "Vesta-LK" vadītāja.

Nodarbes

Apbalvojumi

PBLA Kultūras fonda Atzinības raksts
Atzinības raksts piešķirts par labu sakaru izveidošanu un uzturēšanu ar latviešiem visā pasaulē, par izciliem rakstiem un intervijām laikrakstā "Laiks".
2017