Raksti. 3. sējums

Raksti. 3. sējums, Brieduma laika dzeja.
Sastādītāja, komentāru un priekšvārda autore Anda Kubuliņa.
Redaktore Ināra Stašulāne.
Bibliogrāfisko uzziņu autore Velga Kince.
Mākslinieks un fotogrāfs Aldis Aleks.

Anotācija
Dzejnieka E. Virzas (1883-1940) Rakstu 3. sējumā apkopota viņa brieduma laika dzeja. Grāmata ietver E. Virzas divdesmito gadu dzejas grāmatas: "Laikmets un lira" (1923), "Poēmas" (1924) un "Skaidrība" (1927), kas iezīmē līdz tam nebijušu, jaunu līniju dzejnieka rokrakstā.

Saturs
Laikmets un lira: dzejoļi

Poēmas: Marselīne Nevermor, Bretaņas leģenda, L’Esprit nouveau, Bēgļa atgriešanās, Jēkabs Stiprais, Pavasara poēma, Hercogs Jēkabs, Karals Nameitis.

Skaidrība: [dzeja].
Ariadne: poēma.
Dzejas māksla: didaktiska poēma dāvināta Arnoldam Spekkem.

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984808710

Nr.

3

Sastādītājs

Darba autors

Mākslinieks

Redaktors

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

2009, Rīga