Gaiķu Māris godīgu darbu nestrādās

Gunta Bereļa saruna ar dzejnieku Gaiķu Māri

Izdevējs

Izdevniecība "Karogs"

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

Nr.

6

ISSN

0132-6295

Darba autors

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

06.2006, Rīga