Vilkogas

"Vilkogas" ir Liānas Langas ceturtais dzejoļu krājums.

Publicitātes informācija
Krājumā apkopoti dzejoļi, kas sarakstīti laikā no 2006. līdz 2010. gadam, pēc iepriekšējā krājuma "Antenu burtnīca" iznākšanas. Dzejnieces dzīves nākamā lappuse ir tikpat spēcīga kā iepriekšējās, taču ar jaunām brieduma un apskaidrības sajūtām.

Avots: neputns.lv

Izdevējs

Neputns

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984807683

Redaktors

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

2010, Rīga

Sarakstīšanas laiks/vieta

2006 – 2010