Kopotas dzejas

Izdevumā iekļautas 2004. gadā izdotās Broņislavas Martuževas "Kopotas dzejas", kuru sagatavošanā piedalījusies pati autore, kā arī pēc 2004. gada izdotie dzejoļu krājumi "Kā putni dzied", "Trejdeviņas jāņuzāles", "Laba oma", "Deg uguntiņa". Novērsta dzejoļu dublēšanās.

Izdevējs

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934044380

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

2014, Rīga