Raksti 5 sējumos. 2. sējums

Arnolda Medeņa sakārtojums.
Arnolda Sildega vāks, apvāks un grafiskā apdare, Niklāva Strunkes ilustrācijas.

SatursVarenība
Medeņa metru paraugi krājumā Varenība 199. lpp.
Teiksmu raksti
Jānis Bičolis. Medeņa metri ([347.]–354. lpp.)

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Komentāra autors

Darba autors

Mākslinieks

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

1986
Izdevējs: Aiviekste