Jūras iela: septiņi stāsti no Ventspils

Redaktores: Ingmāra Balode, Laimdota Sēle.
Priekšvārdu sarakstīja Laimdota Sēle.
Sakārtojums un vāka foto: Maira Asare.

Anotācija
Ikviens no grāmatā ieverto stāstu septiņiem autoriem diendienā mēro Jūras ielu Ventspilī, gan citas savas pilsētas ielas, un katrs, savceļu iedams, klausījies un skatījies, domājis un pierakstījis. Grāmatā ir dažādi stāsti, taču visi ieņemti, iznēsāti un nākuši pasaulē vienā Pilsētā, kas ieaugusi Kurzemes mežu, Ventas un Baltijas jūras saskarsmes punktā. Jūra rada un sargā, glāsta un pārbauda, ielīksmo un iedvesmo.

Saturs
Andris Akmentiņš. Noliec cigu
Laimdota Sēle. Kad es vel bi maziš
Guntars Tenne. Klaidoņi
Kristīne Ulberga. Billija māja
Jānis Valks. Žogs!!!
Mārtiņš Ādamsons. Substance
Maira Asare. Vagonstāsti

Izdevējs

Mansards

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984872711

Komentāra autors

Sastādītājs

Fotogrāfs

Izdošanas gads/vieta

2012, Rīga