"Mach dich auf und werde licht – Celies nu, topi gaišs" – Zu Leben und Werk von Ernst Glück (1654-1705)

2005. gadā Hallē notikušās vācu izcelsmes teologa, izglītības veicinātāja, dzejnieka un poliglota Ernsta Glika 300. nāves dienai veltītās konferences referātu apkopojums.
Sastādītājas – Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas profesore Māras Grudules, Berlīnes Humbolta Universitātes profesore, baltu valodu un Baltijas-Vācijas kultūras kontaktu pētniece Šillere (Christiane Schiller).
Krājumā ietverti divi literatūrzinātnieces Māras Grudules raksti.

Bibliogrāfija
Mach dich auf und werde licht - Celies nu, topi gaišs" – Zu Leben und Werk von Ernst Glück (1654-1705) Akten der Tagung anlässlich seines 300. Todestages vom 10. bis 13. Mai 2005 in Halle (Saale). Schiller Ch., Grudule M. [Hrsg.]. – Halle: Harrassowitz, 2010.

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

978-3-447-05735-6

Recepcijas persona

Redaktors

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

2010, Halle