Sadalītā dzīve

Redaktore Eva Mārtuža. Vitolda Kucina zīmējumi.

Anotācija
Lijas Brīdakas romānā manāmi ieskanas dzimtenes izjūtas un mīlestības stīga, jo autore nespēj iedomāties, ka varētu dzīvot un nomirt svešumā. Dzimtenes izjūta cilvēkiem piemīt dažādā stipruma pakāpē, un ir tādi, kuri iztiek bez šīs smeldzīgi svētlaimīgās saiknes.

Izdevējs

Izdevniecība "Lauku Avīze"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984827902

Nr.

5 (143)

Darba autors

Redaktors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

2011, Rīga