Sejas panti

"Sejas panti" ir Uģa Segliņa pirmais dzejoļu krājums.

Publicitātes informācija
Grāmata ir domāta tiem, kam tuva smeldze, lirika un ironija, arī pašironija. Šie panti ir dzejas liriskā varoņa fantāzija par piedzīvoto, atmiņas par nepiedzīvoto un ilgas pēc sapratnes. Dzejas vaibstos ieaudies skrejošo dienu ritms un aizejošā laika motīvs.

Avots: ugisseglins.lv

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

978-9984-875-39-2

Redaktors

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

2013, Rīga
Izdevējs: Iespēju grāmata