Skaudro gadu stāsti

Saturs
Arvīds Grigulis.
Caur uguni un ūdeni, Konfekšu meistara Vaboles piedzīvojums, Nags
Jānis Grants. Mazas upes sākums, Automātista Puteņa pēdējais šāviens
Indriķis Lēmanis. Dziesma, Kurš trāpīja?
Andrejs Upīts. Rolanda pēctecis
Vilis Lācis. Teņa Urgas pateicība, Langstiņš iet medībās, Saimnieks pārnāk mājās

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Oriģināldarbs

Sastādītājs

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1970, Rīga

Sarakstīšanas laiks/vieta

1970, Rīga