"Small is my land": poetry and prose from Latvia

Latviešu dzeja un prozas antoloģija, kurā publicēti arī tautasdziesmu tulkojumi.