Latvijas PSR Kultūras ministrijas Goda raksts

Valsts

Latvijas PSR

Kategorija

Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)

Personas

Marta Apīne
Piešķirts par ilggadīgu labu darbu sakarā ar Padomju Latvijas 30. gadadienu.
1970

Jānis Tāle
Par ieguldījumu latviešu bibliogrāfijā