Latvijas PSR Kultūras ministrijas Goda raksts

Country

Latvijas PSR

Category

Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)

Persons

Marta Apīne
Piešķirts par ilggadīgu labu darbu sakarā ar Padomju Latvijas 30. gadadienu.
1970

Jānis Tāle
Par ieguldījumu latviešu bibliogrāfijā