Sv. Staņislava ordenis

1831

Gads no

1831

Valsts

Krievijas impērija

Kategorija

Prēmijas un apbalvojumi līdz LR laikam (19. gs. 2. puse–1918)

Personas

Kārlis Baumaņu
Piešķirts par panākumiem pedagoģiskajā darbā.
1878

Jāzeps Rancāns

Dāvis Kažoku