Sv. Staņislava ordenis

1831

Year from

1831

Country

Krievijas impērija

Category

Prēmijas un apbalvojumi līdz LR laikam (19. gs. 2. puse–1918)

Persons

Kārlis Baumaņu
Piešķirts par panākumiem pedagoģiskajā darbā.
1878

Jāzeps Rancāns

Dāvis Kažoku