Egona Līva prēmija

1990

Liepājas zvejnieku saimniecības "Kursa" iedibināta prēmija. Saņēmēja – rakstnieka Egona Līva atraitne Edīte Gūtmane.

Gads no

1990

Valsts

Latvija

Kategorija

Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)

Personas