Egona Līva prēmija

1990

Liepājas zvejnieku saimniecības "Kursa" iedibināta prēmija. Saņēmēja – rakstnieka Egona Līva atraitne Edīte Gūtmane.

Year from

1990

Country

Latvija

Category

Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)

Persons