LZA nozīmīgākie sasniegumi zinātnē

2002

Zinātnes sasniegumu un nozīmīgāko notikumu Latvijas zinātnes dzīvē izvērtēšana tika sākta pirms 15 gadiem – 2002. gadā. LZA organizētais zinātnes sasniegumu konkurss gadu gaitā guvis arvien lielāku popularitāti zinātnieku vidū, kā arī iemantojis plašu rezonansi sabiedrībā. Šobrīd tas ir viens no prestižākajiem konkursiem visu nozaru zinātnēs Latvijā, par to liecina arī iesniegto un nominēto pētījumu, projektu, monogrāfiju, praktisko zinātnisko izmēģinājumu izcilība un unikalitāte ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā mērogā.

Gads no

2002

Valsts

Latvija

Kategorija

Apbalvojumi atjaunotajā Latvijas Republikā (1991– )

Personas

Pauls Daija
2018

Māra Grudule
Par 2018. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē atzīta kolektīvā monogrāfija ""Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā / Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext / Go
2018

Benedikts Kalnačs
2017

Māra Grudule
Par 2017. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē atzīta monogrāfija "Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos" kā pirmreizējs pētījums par dzeju latviešu valodā reformācijas, vēlās renesanses un baroka laikmetā.
2017

Gundega Grīnuma
Pētījumā atklāts, kā sociāldemokrāts Rainis kļuva par latviešu nacionālo centienu satura un dziļākās ideoloģiskās jēgas izteicēju, par latviešu nacionālās valsts vīzijas veidotāju ar tālu skatu vienotajā nākotnes Eiropā un pasaulē.
2017

Darbi

Literary History and Popular Enlightenment in Latvian Culture
2018

Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā
Par 2018. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē atzīta kolektīvā monogrāfija ""Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā / Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext / Go
2018

Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos
Par 2017. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē atzīta monogrāfija "Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos" kā pirmreizējs pētījums par dzeju latviešu valodā reformācijas, vēlās renesanses un baroka laikmetā.
2017

Viņpus Alpiem
Pētījumā atklāts, kā sociāldemokrāts Rainis kļuva par latviešu nacionālo centienu satura un dziļākās ideoloģiskās jēgas izteicēju, par latviešu nacionālās valsts vīzijas veidotāju ar tālu skatu vienotajā nākotnes Eiropā un pasaulē.
2017