VEF literārā prēmija

1986

Prēmija pirmo reizi piešķirta 1986. gadā. To piešķir ražošanas apvienība VEF par darba cilvēka dzīves atspoguļojumu literatūrā. Prēmiju piešķir ik pēc pieciem gadiem – VEF dibināšanas dienā 29. aprīlī.

Gads no

1986

Valsts

Latvija

Kategorija

Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)

Personas

Visvaldis Lāms
Prēmija piešķirta par daudzpusīgu un mākslinieciski spilgtu strādnieka tēla atklāsmi literatūrā.
1986