Zīlīte Aizsila

1 bilde

14.07.1897 – 01.01.1987

Aizsila Zīlīte (īstā vārda Anna Vēzīte; 1897–1987) – literāte, skolotāja, sabiedriskā darbiniece un gleznotāja. 1923. gadā ieguvusi skolotājas tiesības, strādāja arī ar kurlmēmiem skolēniem, strādājusi arī kā privātskolotāja. Strādājusi par skolotāju Nīcā, Vecpilī, Liepājā un Rīgā, Vācijā: Flensburgā un Fallingbostelē, Kanāda: Vankūverā un Edmontonā. Rakstījusi literāras pasakas bērniem, izdoti vairākas pasaku grāmatas. Pati bijusi arī savu grāmatu māksliniece, jo Rīgā mācījusies glezniecību pie gleznotājiem Romāna Sutas un Jāņa Tilberga. Dzejoji publicēti latviešu trimdas izdevumos Vācijā, ASV un Kanādā, tāpat daudzi nostāsti, apskati un apceres. Ilgus gadus bija laikraksta "Latvija Amerikā" līdzstrādniece.

Dzimšanas laiks/vieta

14.07.1897
Aizpute

Miršanas laiks/vieta

01.01.1987
Abotsforda

Personiska informācija

Dzimusi drēbnieka četru bērnu ģimenē.
Literāte uzskata, ka rakstīšanas un labsirdīgas dāvināšanas patiku mantojusi no tēva, bet krāsu saskaņas izjūtu un mīlestību uz visu daiļo no mātes, kura auda skaistas segas un galdautus. Vecāki, vērojot meitas alkas pēc zināšanām, nolēma viņu paskolot pilsētas
skolās, kaut ģimenes rocība nebija nekāda lielā.

Aizputē pavadīja bērnības gadus un ieguva arī pirmo izglītību.
Pirmais pasaules karš pārtrauca izglītības turpināšanu, tomēr nenoslāpēja vēlmi kļūt par skolotāju.
1920: sāka strādāt ar kurlmēmiem bērniem un paralēli šim darbam gatavojās skolotājas pārbaudījumiem.
1923: ieguva skolotāja tiesības.
Strādāja par skolotāju Nīcā, Vecpilī, Liepājā un Rīgā.
Rīgā blakus skolas darbam studēja glezniecību pie Romāna Sutas un Jāņa Tilberga un apmeklēja Zentas Mauriņas literāro studiju.

1936: oktobrī apprecējās ar mācītāju Kornēliju Avotiņu (dzimis 1896), ordinēts 1942. gadā.
Bēgļu gaitās Otrā pasaules kara izskaņā nonāca Vācijā; strādāja par skolotāju Flensburgas un Fallingbosteles latviešu bēgļu nometņu skolās.

1949: ar vīru izceļoja uz Kanādu, obligāto gadu nostrādāja Albertas provincē.
1950–1968: skolotāja Vankūveras un Edmontonas latviešu skolā.

Profesionālā darbībaLiterārā darbība
1923: pirmie literārie darbi ar dažādiem pseidonīmiem publicēti laikrakstā "Kurzemes Vārds", bet vēlāk arī citos periodikas izdevumos.
Dzejoji publicēti latviešu trimdas izdevumos Vācijā, ASV un Kanādā, tāpat daudzi nostāsti, apskati un apceres. Ilgus gadus bija laikraksta "Latvija Amerikā" līdzstrādniece.

Literārie darbi
1964: literāro pasaku krājums "Zīlīte stāsta pasakas".
1965: krājums "Mīklas un pasakas".
1966: literārā pasaka "Trīs māsas".
1968: stāsts "Minnīte".
1976: literāro pasaku krājums "Zīlīte stāsta pasakas".

Citātu galerijaPar grāmatu "Zīlīte stāsta pasakas" (Oak Park: Otto Krolla birojs, 1964)
"... pasakām ir kāda simpātiska pazemība. Nav ne kara|u, ne prinču, nav velnu un raganu. Ir bērni, tādi kā visi bērni, ir lielie cilvēki, tādi kā visi cilvēki. Bet ir arī "neikdienišķas personas": Spilventiņš, Tuperlītes, Zvirbulis, Zilā podziņa, šis "personas" nav šķiramas no bērnu dzīves, bet viņas kā mīļi draugi ir klātu arī tiem lielajiem cilvēkiem, kuri saprot pasaku valodu, kas ir visskaistākā valoda... [..] Aizsila Zīlītes valoda ir gaužām vienkārša, stāstījums dabīgs, tādēļ| pasakas ir dzīvas un sirsnīgas. Un apbrīnošanas cienīgs ir pasaku latviskums. No mazās grāmatiņas lappusēm dveš mūsu dzimtenes elpa."
Apse, Arnolds. No Dieva žēlastības. Latvija, Nr.26 (17.07.1965)

Saiknes

Marta Degaine - Skolotāja

Dzimtais vārds

Anna Vēzīte

Papildu vārdi

Avotiņa

Izglītība

Rīga
Apmeklēja Zentas Mauriņas literārās studijas lekcijas.

Rīga
Mācījās gleznošanu pie gleznotājiem Romāna Sutas un Jāņa Tilberga.

Aizpute
Mācījusies Aizputes baptistu svētdienas skolā.

1923
Rīga
Ieguvusi skolotājas tiesības.

Dalība organizācijās

Kanāda
Western Art Circle biedre.

Darbavieta

1917
Kurzeme
Uzsāka skolotājas gaitas ceļojošā skolā Liepājas apriņķī Nīcā un Vecpilī.

1945–1949
Vācija
Skolotāja latviešu bēgļu skolās Flensburgā un Fallingbostelē.

1950–1968
Vankūvera
Kopā ar vīru Vankūverā dibināja latviešu skolu, kurā strādāja par skolotāju.

1950–1968
Edmontona
Skolotāja Edmontonas latviešu skolā.

Apglabāts

Vankūvera
Forest Lawn kapsētas Latviešu draudzes nodalījumā, Vankuverā.