Ziedonis Lešinskis

Dzimšanas laiks/vieta

14.07.1931
Rīga

Personiska informācija

Lešinskis Ziedonis (dz. 1931. 14.VII Rīgā) - satīriķis, tulkotājs.
Dz. strādnieka ģim. Māc. Rīgas 16. psk., beidzis Rīgas 4.vsk. (1950), stud. LVU (1956-58), beidzis RPI Elektroenerģētikas fak. (1962). Strād. par elektromehāniķi rūpnīcā "Etalons" (1957-61), bijis automātikas sektora vad. fabrikā "Elektro", Kurināmā rūpniecības pārvaldes enerģētiķis (1963-65), Rīgas elektromehāniskā tehnikuma pasniedzējs (1965-68), energoinspektors "Latvenergo" (1968-78), žurn. "Dadzis" redaktors (1978-92), laikr. "Latvijas Vēstnesis" līdzstr. (1994-2000).
Pirmā publikācija - humoreska "Tā paiet pasaules godība" žurn. "Dadzis" 1974 (17.nr.). Sar. vairākus simtus humoresku un humoristisku stāstu, kas regulāri public. žurn. "Dadzis" un "Dadža" kalendāros, arī vairākos citos period. izdevumos. Humoristisku īsstāstu krāj. "Re, kur muzikanti spēlē" (1992). L. humors atturīgs, neuzbāzīgs.
Tulkojis no vācu val. R.Frejas grām. "Vislielākā dāvana un citi stāsti" (1991). Sagatavojis izdošanai K.Krūmāja grām. "Dižkareivis Vilibalds Drosmiņš" (1-2, 1991-92). - Ps.: Z.Donis, B.Krastiņš, Z.Vējarats.
A.Vite

Pseidonīms

Z. Donis, B. Krastiņš, Z. Vējarats

Izglītība

mācījiesRīgas 16.psk.

–1950
mācījiesbeidzis Rīgas 4.vsk.

–1962
studējisbeidzis RPI Elektroenerģētikas fak.

1956–1958
studējisLVU