Ziediņu Ieva

Lomas: literāte

1850 – 23.07.1873

Literāte Ziediņu Ieva (1850–1873) rakstījusi dzeju. Mirusi jauna. Deviņus dzejoļus Lapas Mārtiņš pēc dzejnieces nāves ievietojis sava krājuma "Mīlestības un mīlestības gaudu dziesmas" (1877) 2. daļā.

Dzimšanas laiks/vieta

1850
Valmiera
Dzimusi Valmieras apriņķa "Kalna Ziediņos".

Miršanas laiks/vieta

23.07.1873
Mirusi Valmieras apriņķa "Kalna Ziediņos", domājams no tuberkulozes.

Personiska informācija

Dzimusi "Kalna Ziediņu" māju saimnieka ģimenē.
Tēvs, lai gan bijis bez izglītības, uzrādījis izcilas garīgas īpašības un piedalījies tautiskajā kustībā.
1870: iepazinusies ar
Mārtiņu
Lapu
.
Biogrāfiskas ziņas par Ziediņu Ievu ir hipotētiskas – balstītas Mārtiņa Lapas atmiņu rakstā "Ziediņu Ieva" (publicētas laikrakstā "Baltijas Vēstnesis", 1878, 4./16. janvāris–-8./20. februāris).

Profesionālā darbība

1877: ar Z. I. vārdu Mārtiņa Lapas krājuma "Mīlestības un mīlestības gaudu dziesmas" 2. daļā ievietoti 9 dzejoļi.

Citātu galerija

"No visas Ziediņu Ievas personības, kā arī nedaudzajām dzejām, zināms tā laika garā, bet izveidotām vijīgā un skaistā pantā, pretī raugās īsta dzejniece, kura palikusi pusplaukumā."

Lilija Brante. Latviešu sieviete. R.: Valters un Rapa, 1931, 46. lpp.

Ziediņu Ievas dzejoļi ir "sentimentālisma tradīcijai atbilstošas skumju caurvītas dziesmiņas par traģisku mīlestību".

Raimonds Briedis. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Nodarbes

Izglītība