Vladislavs Rubulis

24.12.1887 – 26.06.1937

Dzimšanas laiks/vieta

24.12.1887
Rēzekne

Miršanas laiks/vieta

26.06.1937
Rīga

Personiska informācija

Rubulis Vladislavs (1887. 24.XII Rēzeknē - 1937. 26.VI Rīgā, apbed. Rēzeknes kapos) - publicists, valstsvīrs.
Dz. lauksaimnieka ģim. Māc. Rēzeknes psk. (1897-1901), Rēzeknes pils. sk. (1901-03), Pēterburgas katoļu garīgajā seminārā (1905, nav beidzis), stud. Maskavas univ. (1911-14), beidzis Harkovas univ. Farmācijas fak. (1915) ar kandidāta grādu. Bijis laikr. "Jaunas Zinias" red. un izdevējs (1913-14). Sab. darbību uzsācis Pēterburgā, bijis latv. mūzikas b-bas valdes loc. (1906-07), organizējis un vadījis Latgaliešu b-bu palīdzības sniegšanai kara upuriem (1915-18), Latgaliešu kongresa loc. (1917), Latv. pagaidu nac. padomes loceklis. 1920 atgriezies Ljā, bijis Latgales apgabala darba inspektors, Latgales t-ra administrators Rēzeknē, iekšlietu ministra b. Latgales lietās (1921-23), visu Saeimu loc. (1922-34) un 9 ministru kabinetu tautas labklājības ministrs (1925-37). Latgales demokrātisko zemnieku part. vadītājs (no 1930). Laikr. "Latgalīts" red. un izdevējs (1921, 1923-26), laikr. "Zemnīka Ziņas" red. kolēģijas loc. un izdevēju pārstāvis (1926-31), laikr. "Jaunais Vōrds" izdevējs, idejiskais vadītājs un red. loc. (no 1934).
Pirmā publikācija - raksts "Kai zemnīkam palikt bogōtōkam?" laikr. "Dryva" 1908. 15.XI, ar ps. Ontōns Bryuvers. Public. stāstu "Tērgōtōjs" (laikr. "Dryva" 1910) un satīru "Kodel es naīsastoju ni "Krysteigu zemniku savineibas partijā un frakcijā", ni tagadejā "demokratyskajā blokā"" (laikr. "Latgalīts" 1924). Per. publicējis daudz rakstu par politisko, sab., saimniecisko dzīvi, lauksaimniecību Ljā, īpaši Latgalē, kā arī savas runas Saeimā par dažādiem jautājumiem. R. organizējis pirmo latgaliešu grām. izd-bu "Jaunā Latgale", veicinājis Latgales tuvināšanu pārējai Latvijai.
L. Smagars A. Ministra Vladislava Rubuļa 30 gadi sabiedriskā darbā // Sējējs, 1937, 4; Dimants J. Vladislavs Rubulis // Tāvu zemes kalendars. 1989. Minhene, 1988; Broks J. Vladislavs Rubulis // Broks J. Latgales kultūras darba entuziasti. R., 1995; Latkovskis D. Vladislavs Rubulis // Latkovskis D. Nacionālā atmoda Latgalē. Rēzekne, 1999.
I.Rubule

Izglītība

–1915
studējisar kandidāta grādu.beidzis Harkovas univ. Farmācijas fak.

1897–1901
mācījiesRēzeknes psk.

1901–1903
mācījiesRēzeknes pils. sk.

1905
mācījies seminārānav beidzisPēterburgas katoļu garīgajā seminārā

1911–1914
studējisstud. Maskavas univ.

Apglabāts

Rēzekne

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1926. gada 16. novembra lēmumu.
III šķira
1926