Vilma Daune

1 bilde
Lomas: dzejniece

07.05.1912 – 1993

Dzimšanas laiks/vieta

07.05.1912
Rīga

Miršanas laiks/vieta

1993

Personiska informācija

DAUNE Vilma (dz. Vīnele, prec. Rozenburga; 1912. 7.V Rīgā - 1993?) - dzejniece.
Dz. kalēja ģim. Māc. Slampes un Tukuma psk., 1930 beigusi Jelgavas ģimn., 1940 - LU Klasiskās filol. nodaļu. Strād. par bibliotekāri Centrālajā Ped. b-kā (1941-45), zin. līdzstr. Literatūras muzejā (1946-51), pēc tam strād. dažādus līgumdarbus.
Pirmā publikācija - dzejoļu kopa "Jauno autoru almanahā" 1952. Dzejoļu krājumā "Gadsimtu mode" (1972) pārdomas par laika ritumu, cilvēku savstarpējo attiecību gaišumu un garīgo vērtību nozīmi pelēkajā ikdienā. D. dzejā ieskanas B. Brehta lugas "Trīsgrašu opera" motīvi.
I. Rubule

Nodarbes

Dzimtais vārds

Vīnele

Papildu vārdi

Rozenburga

Izglītība

Slampe
mācījiesmācījusies Slampes pamatskolā

Tukuma pamatskola
Tukums

–1931
Jelgavas ģimnāzija
Akadēmijas iela 10, Jelgava

1932–1944
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Pabeigusi studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: klasiskā filoloģija, medicīna, baltu filoloģija.