Vilis Kvālis

Lomas: literāts

Personiska informācija

Kvālis Vilis (arī Vilis Kvālis-Artis) - literāts.
Biogrāfisku ziņu trūkst. Rakstījis gk. dzeju, kas publicēta periodikā.
Pirmā publikācija - dzejolis "Aizmirstais solījums" žurn. "Elegance" 1926 (7.nr.), ar ps. Artis. Reliģiskā dzeja, mīlas, dabas u.c. lirika, daži stāsti ("Mājās", "Svētais balodis", "Viņsētas māte", visi 1936), tēlojumi, aforismi ("Domu graudi par Dievu" žurn. "Kristīgs Vēstnesis", 1936, 9-10) public. laikr. "Brīvā Zeme", "Svētdienas Rīts", žurn. "Cīrulītis" u.c. period. izdevumos. K. public. dažas recenzijas: par A.Birzmalnieku ("Cīrulītis", 1936, 5), par R.Vanaga dzejoļu krāj. "Gaismai pretī" ("Svētdienas Rīts", 1938, 24.IX). Laikr. "Brīvā Zeme" ir atsevišķi raksti par 1. pas. kara tematiku.
I.Rubule

Nodarbes

Pseidonīms

Artis