Vilis Kvālis

Lomas: literāts

Vilis Kvālis (arī Vilis Kvālis-Artis) - literāts. Trūkst biogrāfisku ziņu. Pirmā publikācija 1926. gadā dzejolis "Aizmirstais solījums" žurnālā "Elegance" publicēta ar pseidonīmu Artis. Periodikā publicēta reliģiskā dzeja, mīlas, dabas lirika,kā arī daži stāsti.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

1926: pirmā publikācija dzejolis "Aizmirstais solījums" žurnāla "Elegance" 7. numurā, ar pseidonīmu Artis. Reliģiskā dzeja, mīlas, dabas u.c. lirika,daži stāsti ("Mājās", "Svētais balodis", "Viņsētas māte", visi 1936),tēlojumi, aforismi ("Domu graudi par Dievu" žurn. "Kristīgs Vēstnesis",1936, 9-10) public. laikr. "Brīvā Zeme", "Svētdienas Rīts", žurn."Cīrulītis" u.c. period. izdevumos. K. public. dažas recenzijas: parA.Birzmalnieku ("Cīrulītis", 1936, 5), par R.Vanaga dzejoļu krāj."Gaismai pretī" ("Svētdienas Rīts", 1938, 24.IX). Laikr. "Brīvā Zeme" iratsevišķi raksti par 1. pas. kara tematiku.

Nodarbes

Pseidonīms

Artis