Vilis Biļķins

1 bilde

06.07.1887 – 14.07.1974

Dzimšanas laiks/vieta

06.07.1887
Zālīte
Zālītes pagasta "Ķēniņos"

Miršanas laiks/vieta

14.07.1974
Bīlefelde

Profesionālā darbība

Pirmais darbs "Ar saskaņu mazas lietas aug lielas" publicēts studiju laikā. "Akadēmiski izcili tverto impresiju pamanīja toreizējais ārlietu ministrs Zigfrīds Meierovics. Raksts 1920. gadā, Bulduru konferences laikā tika pārtulkots franču valodā un tā latīniskais virsraksts "Concordia res parvae crescunt" bronzas nolējumā tika novietots Valdemāra ielā virs ieejas Ārlietu ministrijā, kur tas stāvēja līdz Latvijas okupācijai." (Eglītis, Alberts. Vēsturnieku Vili Biļķinu atceroties. Latvija Amerikā, 1974, 10. augusts)

Nodarbes

Papildu vārdi

Jānis

Izglītība

–15.05.1913
Sanktpēterburga
Beidzis kurlmēmo skolotāju pedagoģiskos kursus Pēterpilī

–1927
Latvijas Universitāte
Rīga
Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļa, ieguvis vēstures maģistra grādu.

1908
Sanktpēterburga
Pēterpils mācības apgabala eksaminācijas komitejā ieguvis matemātikas skolotāja tiesības.

Darbavieta

20.01.1911–30.05.1912
Jelgava
Jelgavas kurlmēmo skola, skolotājs

15.08.1913–15.08.1914
Viļņa
Viļņas kurlmēmo skola, skolotājs

07.08.1916–01.07.1917
Zemkopības ministrijas uzdevumā strādā pie siena sagatavošanas armijai

01.07.1917–15.10.1918
Kamišlova
Kamišlovas apriņķa zemstē strādā pie siena sagatavošanas armijai.

15.11.1920–15.04.1922
Rīga
Rīgas pilsētas garīgi neattīstīto bērnu iestādē skolotājs.

01.05.1928–01.09.1930
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Liepāja
Liepājas Valsts ģimnāzija, vēstures skolotājs

01.09.1930–31.07.1934
Jelgavas Valsts skolotāju institūts
Jelgava
Vēstures skolotājs

01.08.1934–31.03.1935
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Vēstures skolotājs

01.04.1935–01.10.1935
Rīgas pilsētas arhīvs
Rīga
Rīgas pilsētas vēstures arhīva direktora palīgs

01.10.1935–05.10.1944
Rīgas pilsētas arhīvs
Rīga
Arhīva direktors

05.10.1944–12.02.1945
Rīgas pilsētas arhīvs
Opava, Czech Republik
Ar Vācijas reihskomisāra rīkojumu no Rīgas izbrauc uz Tropavu (Troppau) Sudetijā, kur atradās evakuētie Rīgas pilsētas vēstures arhīva materiāli.

12.02.1945–05.07.1945
Trpisty, Czech Republic
Trpista, Rietumsudetija, kur no Opavas (Troppau) tika pārvesti Rīgas pilsētas vēstures arhīva materiāli, kad Opavai tuvojās padomju armija. Līdz 1945. gada 5. jūlijam arhīva materiāli atradās amerikāņu armijas uzraudzībā. Darbs beidzās, kad Vili Biļķinu aizveda uz Minheni, bet arhīva materiālus nodeva krievu armijas rīcībā.

30.06.1945–12.12.1945
Minhene
Minhenes latviešu ģimnāzijas direktors.

15.12.1945–22.03.1947
Bernsene
Bernsenas (Börnsen) latviešu ģimnāzija, vēstures skolotājs

25.06.1946–30.09.1949
Baltijas Universitāte
Pinneberga

Dzīvesvieta

01.05.1919–01.08.1920
Vladivostoka
Atradās Imantas pulkā

05.07.1945–15.12.1945
Minhene

15.12.1945–22.03.1947
Bernsene

22.03.1947–11.06.1950
Špakenbergas (Am Spakenberg) nometne

11.06.1950–05.06.1951
Rendsburga
Rendsburgas nometne

05.06.1951–26.07.1965
Lucerna

25.07.1965
Bīlefelde