Vilhelms Šteineks

Lomas: dzejnieks

1681 – 1735

Dzimšanas laiks/vieta

1681
Vecauce

Miršanas laiks/vieta

1735
Tukums

Personiska informācija

ŠTEINEKS Vilhelms (1681 Vecaucē - 1735 Tukumā) - dzejnieks.
Dz. latviešu ģim., māte - bērnu saņēmēja. Audzis Tukuma apkārtnē. Māc. Jelgavas pils. sk. Ziemeļu kara laikā, domājams, ar pārtraukumiem, stud. teoloģiju Kēnigsbergas univ. (1702 - apm. 1711). sakarā ar lielo mācītāju trūkumu pēc mēra epidēmijas (1710) Š. ieguva palīgmācītāja vietu Jelgavā (1711), 1712-35 luterāņu mācītājs Tukumā.
A. Grēvena sast. Kurzemes dziesmu grām. "Jelgavas jauna in pilnīga latviešu dziesmu grāmata.." (1727) ievietotas Š. dziesmas: "Ak vaigs no asins strutām", "Man tiešām netīk, saka Dievs", "Es lūdzos divi lietas man", "Kungs dievs, mums gribi žēlīgs būt". 1730 vācu val. iespiesta saturā asā Š. apsveikuma kantāte Kurzemes hercogam Ferdinandam kāzu dienā. Mitol. tēlu sarunas formā Š. alegor. simbolos kritizēja hercoga vājo varu, protestēja pret priviliģēto kārtu patvaļu un tautas grūto dzīvi, pravietoja atmaksas stundu. Sakarā ar šo bez cenzūras atļaujas iespiesto dzejojumu notika konsistorijas tiesas prāva (1732). Š. tika atzīts par vainīgu, viņam lika segt tiesas izdevumus un uz četrām nedēļām atstādināja no amata. - Kript.: W.St.
L. Birkerts A. Latviešu inteliģence savās cīņas un gaitās. R., 1927, 1. d.; Ķiploks E. Vilhelms Šteineks // Universitas, 1930, 6; Otto G. Ein kurlandischer Press-Process aus dem Jahre 1732 // Sitzungs-Berichte der kurlandischen Gesellschaft fur Literatur und Kunst.. aus dem Jahre 1892. Mitau, 1893.
Z. Frīde

Nodarbes

Izglītība

mācījiesJelgavas pilsētas skolā

1702–1711
studējisZiemeļu kara laikā, domājams, ar pārtraukumiemteoloģiju Kēnigsbergas universitātē