Viktors Trojanovskis

10.08.1940 – 26.06.2006

Dzimšanas laiks/vieta

10.08.1940
Agrāk Zvirgzdenes pagasta Ramslovas ciems.

Miršanas laiks/vieta

26.06.2006
Ludza

Personiska informācija

Trojanovskis Viktors (dz. 1940. 10.VIII Zvirgzdenes (tag. Cirmas) pag. Ramslovas c.), miris 2006. 26. VI Ludzā) - publicists, kultūrvēsturnieks.
Dz. zemnieku ģim. Māc. Strautiņu septiņg. sk. Pokuminā (1947-54), Rēzeknes ped. sk. (1954-56), absolvējis Valmieras ped. skolu (1958). Stud. Daugavpils Pedagoģiskā inst. Filoloģijas fak. (1959-60), beidzis LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1964). Strād. Ludzas raj. laikr. "Za pobedu kommuņizma" par tulkotāju (1963-64, 1985-86), red. vietnieku izdevumam latv. val. (1965-66), korespondentu (1982-83), Pededzes astoņg. sk. par skolotāju (1964-65), Daugavpils ceļojumu un ekskursiju biroja Rēzeknes filiālē par ekskursiju vadītāju (1974-77), Ludzas novadpētniecības muzejā par jaunāko zin. līdzstr. (1981-82, 1984), Ludzas sakaru mezglā par inženieri (1987). Strād. arī gadījuma un līgumdarbus, bijis brīvais žurnālists, vairāku period. izd. ārštata līdzstrādnieks.
Pirmā lit. publikācija - humoreska "Pamodos par vēlu...", miniatūra "Rīts pilsētas parkā" un domu graudi laikr. "Za pobedu kommuņizma" 1964. 25.I. Kopš 1965 humoreskas un aforismi ievietoti žurn. "Dadzis", "Zvaigzne", "Daugava" (kr. val.), Ludzas un rēzeknes un raj. laikr., laikr. "Jaunais Ceļš", "Mōras Zeme", "Zemturis", "Ef-Ei Avīze"; grām. "Smaidi un smīni" (2002). Latgales period. izdevumos, kā arī "Tāvu zemes kalendarā" T. public. ap 300 kultūrvēst. un literatūrvēst. materiālu par Latgales sabiedriskajiem un kult. darbiniekiem un notikumiem. Sar. kultūrvēsturiskas grām. "Ludzānieši" (1998), "Ludza laiku lokos" (2002). - Ps.: V.Lada, V.Jezupovs, V.Mackevičs, V.Odziņš.
I.Salceviča

Pseidonīms

V. Lada, V. Jezupovs, V. Mackevičs, V. Odziņš

Izglītība

–1958
mācījiesabsolvējis Valmieras ped. skolu

–1964
studējisbeidzis LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod.

1947–1954
mācījiesStrautiņu septiņg. sk. Pokuminā

1954–1956
mācījies Rēzeknes ped. sk.

1959–1960
studējis Daugavpils Pedagoģiskā inst. Filoloģijas fak.