Vija Vilipsone

Profesionālā darbība

1972. gadā bija žurnāla "Skola un Ģimene" literārā līdzstrādniece, 1979. gadā  - nodaļas redaktore.