Velta Medaine

3 bildes
Lomas: dzejniece

03.09.1909 – 18.03.1939

Velta Medaine (1909–1939) – dzejniece. Latviešu dzejā sevi pieteikusi 1937. gadā, publicējusi periodikā ap desmit dzejoļu. Dzejnieces talantu augsti vērtējuši Edvarts Virza, Jānis Rudzītis, Vilis Cedriņš, pāragrā nāve neļāva tam attīstīties un pilnībā izveidoties. Publicējusi rakstus par stila jautājumiem dzejā un prozā, dažas recenzijas.

Dzimšanas laiks/vieta

03.09.1909
Pēternieki
"Bazūnēs" (vēlāk "Medaiņi")

Miršanas laiks/vieta

18.03.1939
Rīgas pilsētas 2. slimnīca

Personiska informācija

1909: dzimusi Pēternieku pagasta "Bazūņu" mājas saimnieka Jēkaba Vāgnera (1859–1942) ģimenē.
1935: 1. jūnijā salaulājusies ar mākslinieku Ernestu Brastiņu
Dievturu draudzes locekle.
1939: 18. marts, pāragrās nāves cēlonis bija sirds slimība un pleirīts.

Profesionālā darbība

1937: 3. jūnijā pirmā publikācija– dzejoļi "Pavasarīgs rīts", "Kad tev aiziet patika...", kas publicēti laikrakstā "Brīvā Zeme".
1938: septembrī Rīgas Radiofonā Jānis Rudzītis klausītājus iepazīstina ar divām jaunām dzejniecēm – Laimu Akurateri un Veltu Medaini.
Pēc I. Ansona, Ernesta Brastiņa māsasdēla, ziņām,Veltas Medaines un Ernesta Brastiņa rokrakstus Brastiņa brālis Arvīds Brastiņš noracis Ropažos. Taču 1944. gadā ienākot padomju armijai, manuskripti nokļuvuši drošības komitejas rokās. (Kursīte, Janīna. Velta Medaine. Literatūra un Māksla, 1990, 14. aprīlī.)

Citātu galerija

"Medaine nav bijusi daudzrakstītāja. Toties katrā dzejolī vērojama literāra gaume, izteiksmes skaidrība un sen pārbaudītu tradīciju cienīšana panta veidojumā. Sākumā Medaini interesē dabas apcere ar tikko jaušamu individuālo pārdzīvojumu stīgas vibrēšanu. Vēlāk seko noslēgšanās sevī. [..] Tā inteliģentā atturība un klusēšana, ko Medaines paziņas vēroja, būdami kopā ar viņu dažādās literārās sanāksmēs, jūtami izpaudusies arī dzejnieces pantu stilā. Te gan redzam epitetu, metaforu un citu izteiksmes līdzekļu cienīšanu, bet nekad dzejnieci nevilina pārmērīgi izpušķojumi vai klišejiskas frāzes. Viņa meklē katram saturam vispiemērotāko vārdu un prot to atrast.Sevišķu ievērību pelnījušas Veltas Medaines apceres par stila jautājumiem. Pamatīgi studējusi franču un vācu literatūru, pazīdama vairāku filozofu domas, viņa ierodas latviešu kritikā un sludina izteiksmes skaidrību, atkārtoti pasvītrodama patiesību, ka “saturs izgaist, stils paliek” un “nenovēršamai aizmirstībai padota visgudrākā grāmata, kuras vērtība ir tikai saturā” (Brīvā Zeme 1938, 187). [..]Medaine pētī atsevišķu vārdu šķiru stilistisko nozīmi un raksta attiecīgas apceres, kur temats iztirzāts ļoti lietišķi. [..]. Formālā metode latviešu literatūrā zaudējusi erudītu pārstāvi."

Rudzītis, Jānis. Piemiņas vārdi Veltai Medainei. Daugava, 1939, 4, 379.–380. lpp.

Saiknes

Nodarbes

Dzimtais vārds

Velta Vāgnere

Izglītība

Latvijas Universitāte
Rīga
Studējusi Dabas zinības.

Rīgas 3. vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga

Dalība organizācijās

Apglabāts

22.03.1939
Raiņa kapi