Velta Aizupe

Dzimšanas laiks/vieta

30.11.1938
Rubenes pagasts
"Maldoņi".

Personiska informācija

Dzimusi Viļa un Veronikas Vecmuktānu ģimenē kā vecākā meita. Divas māsas – Aina Lija un Lidija.1961, 30. dec.: apprecējās ar Ilmāru Skudru.
1963, 28. janv.: piedzima dēls Andris.
Otrās laulības ar Albertu Sīmani (laulība ilga gadu).
Kopš 1976: pseidonīms "Aizupe" – īstais uzvārds.

Profesionālā darbība

Literārā darbība aizsākusies 20. gadsimta 70. gados. Publikācijas rajona un republikas preses izdevumos.

Dzimtais vārds

Vecmuktāne

Papildu vārdi

Skudra, Sīmane

Dzīvesvieta

Drabeši

Izglītība

Aizupes 4-gadīgā pamatskola.

Bebrenes 7-gadīgā skola
Bebrene

Bebrenes veterinārais tehnikums
Bebrene

1958
Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Vienības iela 13, Daugavpils
Bioloģijas un lauksaimniecības pamatu fakultāte

Darbavieta

Džūkstes vidusskola
Džūkste
Skolotāja

Seces 8-gadīgā skolu
Seces pagasts
Skolotāja

Vecpiebalgas vidusskola
Vecpiebalga
Skolotāja

Drabešu internātskola
Drabeši
Skolotāja

Ogre
Žurnāliste Ogres rajona laikrakstā "Padomju Ceļš"

1962–1966
Dunavas 8-gadīgā skola
Dunava
Skolotāja

1973–1981
Aizkraukle
Latvijas dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Stučkas (tagad Aizkraukle) rajona nodaļas vadītāja

1981
Aizkraukle
Žurnāliste Stučkas rajona laikrakstā "Komunisma Uzvara"