Valdis Muktupāvels

49 bildes

Dzimšanas laiks/vieta

09.11.1958
Līvāni

Personiska informācija

Etnomuzikologs. Muzikālās intereses mantojis ģimenē. Mācījies Līvānu mūzikas skolas klavieru un akordeona klasē. Beidzis LVU Ķīmijas fakultāti (1980) unLVK Kultūras un mākslas zinātņu fakultāti (1983) ar diplomdarbu Organoloģijas pētījumu pamatobjekti Latvijas teritorijā. Strādājis Rīgas Mūzikas instrumentu fabrikā (1984-1985), LVK (1985-1986); kopš 1987 strādā LU, kur piedalījies Etniskās kultūras centra veidošanā (1991), darbojas centrā kā mūzikas speciālists.

Galvenās zinātniskās intereses - latviešu tautas mūzikas instrumenti (pats spēlē kokles, dūdas, stabules, varganu, harmonikas, ģīgas), citu pasaules tautu tradicionālās kultūras, baltu - sevišķi prūšu - mitoloģija. Daudz darījis latviešu tautas mūzikas popularizēšanā, piedalīdamies mācību līdzekļu veidošanā, lasīdams lekcijas gan Latvijā, gan ārzemēs. Gatavojis radio un TV ciklus, kopā ar A. Slapiņuveidojis latviešu folkloras filmu Gadskārtu dziesmas (1982), piedalījies filmas Cerību lauki (1987) veidošanā. Izdevis grāmatas: Tautas mūzikas instrumenti Latvijas PSR teritorijā (R., 1987), Skaņurīku ābece (Stokholma 1991; R., 1994) un Dindaru, dandaru: Latviešu rotaļas un spēles (R.,1989).
Galvenās publikācijas: Traditional Muzikal Instruments and the Semantics of Their Functions in Latvian Folk Songs // Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs // Ed. by Vaira Vīķis-Freibergs. - Kingston; Montreal: McGill-Queen`s University Press, 1989. 186 -217 [līdzaut. Arnolds Klotiņš (sk.)]; Par āžragu, vara bungām un ne tikai // Karogs. - 1991. - Nr. 5-6. - 211.-216. lpp.; Prūšu mitoloģija // Mitoloģijas enciklopēdija 2 sējumos - R., 1994. - 2. sēj. - 282.-290. lpp.
Darbojies folkloras kopā Skandinieki (1979-1983), pats Rīgā vadījis folkloras grupu Savieši (1980-1983), Kombuļi (1985-1986), Rasa (no 1988) un Toronto - Laipa (1989). Kā solists vai kopā ar citiem mūziķiem uzstājies daudzās pasaules valstīs. Ieskaņojis 4 audiokasetes; Rasas ieskaņojums publicēts Francijā kā kompaktdisks.

Literatūra: Vīksna, Māra; Bendorfs, Vilis. Tautas mūzikas teicēji, vācēji, pētnieki. Rīga: Zinātne, 2000.

Saiknes

Laima Kota - Bijusī sieva
Rūta Muktupāvela - Sieva

Nodarbes

Dzīvesvieta

2018
Baldone

Apbalvojumi

Ziemeļvalstu balva "Ar sirdi ziemeļos"
Arī – biedrības "Nodern" Latvijā gada balva.
1999

Lietuvas Lielkunigaiša Ģedimina ordenis
2001