Valdis Indrups

1 bilde

29.01.1936 – 14.07.2008

Dzimšanas laiks/vieta

29.01.1936
Rīga

Miršanas laiks/vieta

14.07.2008

Personiska informācija

INDRUPS Valdis (īst. v. Valdis Aivars Beķeris; dz. 1936.29.I Rīgā) - rakstnieks, publicists.
Dz. advokāta ģim. Beidzis Talsu vsk. (1955). Māc. LVU Vēst. un filol. fak. (1955-58), Maskavas Poligrāfijas inst. (1960-65). Strād. par "Latinform" redaktoru (1970-78), Ljas Radio red. (1979-80), Bauskas raj. laikr. "Darba Uzvara", laikr. "Radiotehniķis" (1981-87), Rīgas raj. laikr. "Darba Balss" un "Rīgas Apriņķa Avīze" (1988-92), par korespondentu laikr. "Rīgas Balss" (1993-95), "Vakara Ziņas" (1996), par atbildīgo red. laikr. "Jaunā Balss" (1997-99).
Pirmā publikācija - stāsts "Ceļā" žurn. "Liesma" 1963 (2. nr.). Stāstu krāj.: "Taipus durvīm" (1970), "Grūtāk par mīlestību" (1977), rom. "Vedējs" (1982), garie stāsti "Zīdainis gražojas" ("Liesma", 1981, 8-10), "Pētera Mārtiņa dēla sešpadsmitā dzimšanas diena" ("Karogs", 1982, 4), "Mūzika Prometejam" ("Liesma", 1985, 1-3), "Mednis kokā" ("Jaunie Stāsti un Romāni", 1994, 1-5), rom. "Dejas ar ēnām" ("Jaunā Balss", 1998, 16/17-34/37), atmiņas ""Elastīgo spalvas meistaru" pastāvīgums" (par latv. rakstniekiem, turpat, 1995, 10-14), "Kad manuskripti nedega, bet puva..." ("Jaunie Stāsti un Romāni", 1994, 13, 15, 17). I. darbos izpaužas tendence attēlot sarežģītus psiholoģiskus konfliktus. Daiļdarbi mākslin. neizstrādāti. Periodikā public. arī aprakstus par māksliniekiemun rakstniekiem, recenz. par filmām un t-ra izrādēm, intervijas u.c. - Ps.: Kārlis Lanka.
L. Aļķe A. Ceļā uz cilvēku // Lit. un Māksla, 1977, 21.X; Kurp ved šaurās individuālās takas: (Saruna ar V.I.) / Pierakst. E.Roze // Rīgas Apriņķa Av., 1995, 17.V.
A. Vite

Pseidonīms

Kārlis Lanka

Izglītība

–1955
mācījiesbeidz Talsu vidusskolu

1955–1958
studējisstudē LVU Vēstures un filoloģijas fakultātē

1960–1965
studējisstudē Maskavas Poligrāfijas institūtā

Apglabāts

Rīgas Otrie Meža kapi