Valdemārs Klētnieks

04.12.1905 – 17.08.1968

Dzimšanas laiks/vieta

04.12.1905
Dzimis Veismaņu pagastā.

Miršanas laiks/vieta

17.08.1968

Personiska informācija

Klētnieks Valdemārs (arī Klētnieku Valdis; 1905. 4.XII Veismaņu pag. - 1968. 17.VIII Garezerā, Mičiganā, ASV) - skautu darbinieks, rakstnieks.
Dz. būvuzņēmēja ģim. Beidzis augstākos skautu vadītāju kursus Anglijā (1929), LU Matemātikas nod. (1942). Bijis Garezera kursu priekšnieka palīgs (1930-38) un priekšnieks (1938-40) Ljā. 1944 devies uz Vāciju, kur bēgļu nometnēs strād. par ģimn. skolotāju (1945-50). 1950 aizbraucis uz ASV, darbojies Čikāgā un Šifa skautu rezervātā Ņūdžersijā, bijis ASV skautu vadītāju kursu mācību spēks, Latv. skautu pilnvarnieka padomes priekšēdis. Latviešu centra "Garezers" administrators (1966-68). Ljā bijis žurn. "Latvijas Skauts" (1925), "Ugunskurs" (1926-31, ar pārtraukumiem), "Ugunskurs Lielā Nometnē" (1928) red. kolēģijas loceklis, žurn. "Garezera Raksti" (1930-33, 1935-38) redaktors. Trimdā rediģējis žurn. "Garezera Raksti" (1947-48) un "Ugunskurs" (1951-59).
Pirmā publikācija - raksts "Bilžu raksti" žurn. "Ugunskurs" 1928 (1. nr.). K. publikācijas presē gk. saistītas ar skautu kustību un darbību, ir atsevišķi raksti latv. mitoloģijā, tēlojumi un apraksti - ceļojumu piezīmes. Sar. garo stāstu trimdas jaunatnei "Klintenieši" (1963), kur fonā vēst. notikumi Ljā no 1940 IX līdz 1941 VII. Tas ir stāsts par latv. ģimeni, kas, vairoties no krievu varas represijām, slēpjas mežā, kur skautu gados gūtās iemaņas palīdz praktiski izdzīvot un sagaidīt apstākļu maiņu valstī. Stāstu grām. bērniem "Gundega Ieviņa" (1972) ir bagātīgs kultūrvēst. un izziņas materiāls par seno latv. sadzīvi, nodarbošanās veidiem, uguns iegūšanu un sargāšanu alu laikmetā. Grām. beigās - senu latv. vārdu skaidrojums. Izd. vairākas grām. par skautismu ("Mazskautu pulciņš. Jauka rotaļa zēniem", 1935, "Latviešu skautisma četrdesmit gadi. 1917-1957", 1960), arī "Pētījums par hronoloģijas problēmām Latvijā XVI-XX gadsimtā" (1948), "Senču raksti" (1963, papild. izd. 1967, 1-2, Ljā 1990).
I.Rubule

Izglītība

–1929
beidzis kursusbeidzis augstākos skautu vadītāju kursus Anglijā

1924–1942
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studēja Matemātikas fakultātē; studiju virziens: matemātika.

1924
Cēsu Bērzaines Valsts vidusskola

Darbavieta

1967
Gaŗezera vasaras vidusskola
Mičigana
Skolotājs.