Valda Batraka

Lomas: grafiķe

Valda Batraka (1953) – grafiķe.

Dzimšanas laiks/vieta

07.04.1953
Malta

Profesionālā darbība

Ar grafikas darbiem izstādēs piedalās kopš 1979. gada.

veidojusi metus VAS “Latvijas Pasts” pastmarkām un to sērijām: “Ziemassvētki” (2001), sērijā “Eiropa” pastmarku “Gastronomija” (2005), “Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs” (2006), “Rīgas feniņam 800” (2011), “Jānim Misiņam” (2012) u. c.

darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, citos muzejos un privātkolekcijās.

Saiknes

Ilmārs Batraks - Vīratēvs
Namejs Batraks - Vīrs

Nodarbes

Izglītība

Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Ar maģistra grādu beigusi dizaina nodaļu.

–1971
Maltas vidusskola
Malta

1973–1978
Teodora Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Studēja Rūpnieciskās mākslas nodaļā; absolvēja ar diplomdarbu “Titri Latvijas televīzijai”, vadītājs – grafiķis Aleksandrs Dembo.

Darbavieta

Rīga
Rīgas Maskavas rajona kultūras namā zīmēšanas pulciņa vadītāja un māksliniece-noformētāja.

1978–1980
Izglītības darbinieku arodbiedrība
Rīga
Māksliniece noformētāja Izglītības darbinieku kultūras namā.

Dalībnieks

1971–1973
Teodora Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Strādāja kancelejā par mašīnrakstītāju un apmeklēja sagatavošanas kursus.

Dalība organizācijās

1984
Latvijas Mākslinieku savienība
Uzņemta ar grafiķu Aleksandra Dembo, plakātu mākslinieka Georga Smeltera (1942–2014), grafiķes, gleznotājas Maldas Muižules (1937–2022) rekomendācijām.