Teodors Hāns

29.01.1862 – 17.04.1897

Dzimšanas laiks/vieta

29.01.1862

Miršanas laiks/vieta

17.04.1897
Rembates pagasts
Miris Rembates pagastā.

Personiska informācija

HĀNS Teodors (1862.29.I Rīgā - 1897.17.IV Rembates pag.) - žurnālists, dramaturgs.
Dz. namīpašnieka ģim. Māc. Ģertrūdes elementārsk. un reālsk. Rīgā. 1878 iestājies telegrāfa dienestā, vēlāk bijis policijas ierēdnis (1880-88). No 1889 laikr. "Baltijas Vēstnesis", vēlāk arī "Balss" tiesu referents. Sar., resp., lokalizējis un pārveidojis diletantiskas mazpazīstamu vācu aut. lugas: "Staburaga meitiņa" (t-rī 1891, grām. 1896), "Turaidas Roze" (t-rī 1892) un "Salacgrīvas zieds" (grām. un t-rī 1896), kas daudz izrādītas Rīgas Latv. teātrī. Gājis bojā nelaimes gadījumā netālu no Rembates.
J. Zālītis

Izglītība

mācījiesĢertrūdes elementārskolā Rīgā

mācījiesreālskolā Rīgā