Staņislavs Rāzna

1 bilde

17.04.1914 – 1996

Staņislavs Rāzna (īstajā vārdā Staņislavs Gendelis; 1914–1996) – teologs, priesteris, literāts. Pirmais teoloģijas kandidāts Latvijas Universitātes Romas katoļu teoloģijas fakultātē (1939), publicējies katoļu izdevumos, vairāku literāru darbu autors.

Dzimšanas laiks/vieta

17.04.1914
Piedrujas pagasts
Dzimis Ostupu mājās.

Miršanas laiks/vieta

1996

Personiska informācija

Devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur izdevas vairākas savas grāmatas, vēlāk izceļoja uz Austrāliju, 1954: ieguva Austrālijas pilsonību; par šo dzīves posmu trūkst informācijas.

Profesionālā darbība

1938: maijā iesvētīts par priesteri; kalpoja Piedrujas draudzē un bijis vikārs sv. Antona draudzē.

Publicējies katoļu periodiskajos izdevumos, 1943. un 1944. gadā laikrakstā "Daugavas Vēstnesis" publicēti stāsti un iesākts romāna "Gaidītāja" publicējums.

LITERĀRIE DARBI

1943: laikrakstā "Daugavas Vēstnesis" turpinājumos publicēts pirmais romāns "Gaidītāja" (1. aug.; publicējums netika pabeigts)

1946: Likteņu joņos: romāns (autorizdevums; romāns publicēts arī Bavārijā izdotajā latviešu noetņu biļetenā "Dzimtenes Balss" 1946. gadā 17. apr.–31. aug.)

1946: Himnai brīvībai: romāns (autorizdevums)
1946: Aglonas Dievmātes svešumā: noveles (autorizdevums)
1946: Deus ex machina: romāns (autorizdevums)

Dzimtais vārds

Staņislavs Gendelis, Gendeļs

Izglītība

Piedruja
Beidzis Piedrujas pamatskolu.

1929–1933
Krāslavas Valsts ģimnāzija
Krāslavas pils

1933–1938
Rīga
Studēja Garīgajā seminārā.

1933–1938
Rīga
Studēja  Rīgas Arhidiecēzes Romas katoļu teoloģijas augstskolā.

1938–1939
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Vienu gadu studēja Romas katoļu Teoloģijas fakultātē, nokārtoja eksāmenus "ex universa theologia", sagatavoja diplomdarbu, ieguva teoloģijas kandidāta grādu.

Darbavieta

Piedruja
Priesteris Piedrujas katoļu draudzē.

1938–1939
Raiņa ģimnāzija
Rīga
Ticības mācības skolotājs un skolas kapelāns.

1938–1939
Marijas Beķeres sieviešu ģimnāzija
Stabu iela 14, Rīga
Ticības mācības skolotājs un skolas kapelāns.

1938
Rīga
Nozīmēts par sv. Antona draudzes vikāru.

1939–1940
Pētera Dzeņa ģimnāzija
Rīga
Ticības mācības skolotājs.

1939–1940
Rīgas pilsētas 3. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga
Ticības mācības skolotājs.

Emigrē

Vācija
Devās bēgļu gaitās.

Austrālija
Izceļoja.