Staņislavs Antonijs Emils Kolbuševskis

1 bilde

22.06.1901 – 07.01.1965

Staņislavs Kolbuševskis (1901–1965) – poļu literatūrzinātnieks, latviešu literatūras popularizētājs Polijā. Studējis Varšavas un Poznaņas universitātēs (1919 –1923), 30. gadu otrā pusē papildinājis zināšanas Sorbonnas un Berlīnes universitātēs. Strādājis Poznaņas (1931–1934), Vroclavas (1945–1954) universitātēs, Opoles pedagoģiskajā institūtā (1955–1964). Docējis slāvu literatūras un vispārējās literatūras vēstures kursus Latvijas Universitātē (1934–1944). Publicētas vairākas monogrāfijas poļu valodā, ap 400 rakstu par poļu literatūru un poļu literatūras darbiniekiem, teātri, to vidū arī par poļu un latviešu literatūras literārajiem sakariem. Zinātnisko interešu lokā līdzās komparatīvistikai bijusi romantisma pētniecība literatūrā un teātrī. Latviski izdots pētījums “Poļu literatūra viduslaikos un renesansē” (1938). Ievadu un komentāru autors divām dzejas antoloģijām – “Poļu dzeja” (1937) un “Antologia poezji lotewskiej” (“Latviešu dzejas antoloģija”, izdota Polijā, 1938).
1939. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Dzimšanas laiks/vieta

22.06.1901

Miršanas laiks/vieta

07.01.1965
Vroclava

Personiska informācija

Dzimis 1901. gada 22. jūnijā Lielpolijas finanšu kameras viceprezidenta ģimenē.
Bērni:
Staņislavs Francišeks (1933–1986), poļu valodnieks, uzrakstījis pētījumu par J. Karigera poļu-latviešu vārdnīcu; Jaceks (1938–2022), poļu literatūrzinātnieks;meita Aniela.

Profesionālā darbība

1930: ieguvis Dr. phil. grādu.
1932–1965: Polijas Zinātņu akadēmijas Literatūras komitejas loceklis.
No 1937: Baltijas institūta (Gdiņa) biedrs.
1957: viesojās Rīgā, vācot materiālus pētījumam par Raini.
1958: piedalījās ar referātu IV starptautiskajā slāvistu kongresā Maskavā.

Darbi latviešu valodā un par Latviju

1937: Główne rysy kultury łotewskiej (Latviešu kultūras galvenās iezīmes)
1938: Poļu literatūra viduslaikos un renesansē
1938: Praktiska rokas grāmata latviešu valodas mācībā
1939: W stolicach panstw baltyckish (Baltijas valstu galvaspilsētās)


Ievadi un komentāri dzejas antoloģijām

1937: Poļu dzeja (atdzejojis Kārlis Krūza)
1938: Antologia poezji lotewskiej (Latviešu dzejas antoloģija, atdzejojis Staņislavs Čerņiks)

Publicēti ap 400 rakstu, to vidū arī par poļu un latviešu literatūras sakariem.
Atdzejojis poļu valodā Raiņa dzeju.

Citātu galerija

Par Staņislava Kolbuševska zinātnisko darbību

"No aizvadītajiem darba gadiem, kas sākušies Latvijā, kad Latvijas Universitāte 1934. gadā St. Kolbuševski ievēlēja par slāvu literatūras ārkārtas profesoru (vecāko docentu), daudz veltīts tieši latviešu un poļu literatūras sakaru paplašināšanai un padziļināšanai. Vienpadsmit gadus strādādams mūsu universitātē (no 1936. gada par slāvu filoloģijas profesoru, no 1938. gada par vispārīgās literatūras profesoru, no 1944. gada decembra par romāņu filoloģijas katedras vadītāju), St. Kolbuševskis veicis nozīmīgu kultūras darbu. Neminot vairāk nekā 100 īsāku apcerējumu par poļu kultūras darbiniekiem, poļu rakstniecību, teātri, mūziku un zinātni, St. Kolbuševskis sarakstījis latviešu valodā pagaidām ari vienīgo monogrāfiju par poļu literatūru viduslaikos un renesansē (Rīgā, 1938). Nozīmīgs devums latviešu literatūrai ir K. Krūzas tulkotā antoloģija "Poļu dzeja" (Rīgā, 1937), kam ievadu uzrakstījis St. Kolbuševskis, kā arī nozīmīgs devums poļu literatūrai ir St. Čerņika tulkotā "Latviešu dzejas antoloģija" (Ostžešuva, 1938), kam St. Kolbuševskis sniedzis komentārus. Atgriezies Polijas Tautas Republikā, profesors savā dzimtenē turpina darbu latviešu literatūras popularizēšanā. Viņš tulko Tautas dzejnieka J. Raiņa darbus un raksta apcerējumus par latviešu literatūru. Savā jaunākajā darbā "Romantisms un modernisms" (Katovicē, 1959), kur sakopoti pētījumi par vairākiem poļu literātiem, ievietota ari īpaša nodaļa par valodu, kurā apcerētas valodas psiholoģijas un valodas estētikas problēmas, izmantojot arī latviešu valodas materiālu."

Ozols, Arturs. Gadsimta ceturksnis latviešu un poļu literatūras sakaru laukā. Literatūra un Māksla, 1959, 19. decembris.

Saiknes

Jaceks Kolbuševskis - Dēls
Staņislavs Francišeks Kolbuševskis - Dēls

Dzimtais vārds

Stanisław Antoni Emil Kolbuszewski

Izglītība

1907–1911
Ļviva
Mācījies pamatskolā Ļvovā

1911–1918
Belsko-Bjala
Mācījies Bjalas ģimnāzijā Silēzijā.

1919–1920
Varšava
Varšavas Universitātes Filozofijas fakultāte

1919
Ļviva
Beidzis 7. ģimnāziju.

1920–1923
Poznaņa
Studējis Poznaņas Universitātes Humanitārajā fakultātē.

1923
Ieguvis ģimnāzijas skolotāja tiesības.

1925–1926
Sorbonnas Universitāte
Parīze
Studējis franču literatūru

1928–1930
Sorbonnas Universitāte
Parīze

1928–1930
Berlīnes Humboltu universitāte
Berlīne

Dienests

1918–1920
Polija
Polijas armija, brīvprātīgais

Darbavieta

1923–1925
Poznaņa
Strādājis par skolotāju

1923–1928
Sroda Wielkopolska, Poland
Strādājis par skolotāju

1930–1934
Poznaņa
Poznaņas teātra studija, dramatiskās literatūras docētājs, profesors

1931–1934
Poznaņa
Poznaņas Universitāte, poļu literatūras vēstures docētājs

1934–1944
Latvijas Universitāte
Rīga
Filoloģijas un filozofijas fakultāte, slāvu literatūras ārkārtas profesors-vecākais docents. Lasījis kursu arī vispārējā literatūras vēsturē. No 1944. gada decembra īsu brīdi

1945–1954
Vroclava
Vroclavas Universitāte, Poļu literatūras katedras vadītājs

1955–1964
Opole
Opoles Pedagoģiskā institūta rektors

1960–1961
Monreāla
Monreālas Universitāte, vieslektors

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar 1939. gada 25. septembra lēmumu.
III šķira
1939