Silvija Holcmane

Profesionālā darbība

1972. gadā bija Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta marksisma-ļeņinisma katedras vecākā pasniedzēja.