Sigurds Kalniņš

1 bilde

01.10.1918 – 07.05.1956

Sigurds Kalniņš (1918–1956) – grafiķis un gleznotājs. Darbojies kokgrebumu tehnikā, vairāku grāmatu ilustrators, saistījušas galvenokārt vēsturiskas tēmas. Darinājis ciklu griezumu linolejā par Aleksandra Čaka dzejas tematiem. Laikrakstā "Austrālijas Latvietis" publicējis apceres un kritikas par mākslas izstādēm un citiem notikumiem Austrālijas mākslas dzīvē.

Dzimšanas laiks/vieta

01.10.1918
Lielvārde

Miršanas laiks/vieta

07.05.1956
Melburna
Mira pāragri no sirds lēkmes.

Personiska informācija

Dzimis zīmēšanas skolotāja un rakstnieka Jāņa Sarmas un mūzikas skolotājas Ievas Kalniņas ģimenē. Brālis literatūras kritiķis un dzejnieks Vītauts Kalve.

Sieva, gleznotāja Līgsma Ķirpe (precējusies Kalniņa).

Profesionālā darbība

1942: notika pirmā personālizstāde Rīgā.
1942: 13. septembrī gleznu un zīmējumu izstāde Lielvārdē.

Vācijā pēc Otrā pasaules kara piedalījies vairākās izstādēs Minhenē, Štutgartē, Rāvensburgā un Salgavā. Daudz strādāja kokgrebuma tehnikā, tā tapušas vairākas darbu sērijas, kā arī atsevišķi darbi, tostarp oriģināllitogrāfijas Rūdolfa Blaumaņa miniatūrizdevumam "Tālavas taurētājs".

Darinājis arī dekorācijas, piemēram, 1947: Fronhofenas latviešu dramatiskās kopas Elīnas Zālītes "Bīstamais vecums" iestudējumam.

19471949: izdevis četras ainavu grafiku un šaržu mapes.

Pēc izceļošanas uz Austrāliju strādāja maizes darbu par litogrāfu, galvenokārt darinot dažādas etiķetes, brīvajos brīžos darbojās radoši, darinājis arī grāmatu ilustrācijas, veidojot darbus dažādās tehnikās. Darinājis ilustrācijas Veronikas Strēlertes "Bruņu kalpam" (1953), Arveda Švābes "Ceļā uz purgatoriju" (1953), Aleksandra Grīna vēsturiskajai novelei "Septiņi un viens" (1953), Ilonas Leimanes "Vilkaču mantiniece", kā arī tēva, rakstnieka Jāņa Sarma darbiem "Saulgrieze" (1954), "Rūsa" (1954), "Vīru valoda" (1955), pasaka "Slinkais puisis" (1955) un citiem.

Bija iecerējis un daļēji arī īstenoja humoristisku zīmējumu ciklu par "senletiņiem" (ar tekstiem), kas tika publicēts laikrakstā "Austrālijas Latvietis".

1956: 9. jūnijā Viktorijas mākslinieku biedrībā Melburnā jau pēc Sigurda Kalniņa nāves tika sarīkota viņa gleznu un grafiku izstāde.

Citātu galerija

PAR SIGURDA KALNIŅA PROFESIONĀLO DARBĪBU

"Strauja un spoža bija Sigurda Kalniņa uzmirdzēšana latviešu mākslas zvaigznājā, nedaudzos trimdas gados nodibinot sev vārdu grāmatu grafikā un glezniecībā. [..] Pelnījot maizi kā litogrāfs, viņš paspēja apbrīnojami daudz paveikt grafikā un glezniecībā, droši pārvaldīdams visdažādākās tehnikas – temperu, akvareli, pasteli, dekorāciju glezniecību, kokgriezumu, litogrāfiju, skrāpējumu, eļļu. Pēdējos gados viņa grafikā iezīmējās īpatns mēģinājums apvienot figūras un priekšmetus ar lokanu, spriegu, ritmisku ornamentu. Tajā runāja gracioza kustība, sevī noskaņots, pulsējošs ritms. Tālo senatnes apvāršņu vīzijas viņa darbos nesastinga sausā etnogrāfijā. Oša laivas un augstos mākoņus pāri Daugavas ūdeņiem vienmēr dzina kāds liels iekšējs spēks, paša mākslinieka dvēseles ritmi. Svešo zemju motīvi tikai uz īsu brīdi saistīja mākslinieka interesi. Ir viņam nedaudzas Melburnas ainavas un daži citi Austrālijas motīvi. Lielāko tiesu Sigurds Kalniņš dzīvoja pats savā pasaulē, kur senās vēstures vīzijas savijas ar paša acīm skatīto Latvijas ainavu, meklējot šai pasaulei izteiksmi ļoti modernā mākslas valodā."

Andrups, Jānis. Piemiņas vārdi Sigurdam Kalniņam. Ceļa Zīmes, Nr.30 (01.03.1956)

Saiknes

Dzintra Kalniņa - Radiniece
Jānis Sarma - Tēvs
Vitauts Kalve - Brālis

Izglītība

–1944
Latvijas Mākslas akadēmija
Gogoļa iela 3, Rīga
Beidzis grafikas nodaļu.

Dienests

1941
Padomju gadā tika iesaukts sarkanarmijā, nonācis Krievijā, kritis vācu gūstā un gūstekņu nometnē, izkļuvis no tās, atgriezies Rīgā.Uz salasītām papīra strēmelēm vai cigarešu kārbu iekšpusēm gūstekņu nometnē tapušas skices, kas parādītas draugiem pēc atgriešanās Rīgā.

Dzīvesvieta

1944–1949
Vācija
Nonāca franču pārvaldes zonā, kur strādāja par skolotāju latviešu ģimnāzijā.

Darbavieta

1946–1949
Ebenveileras Latviešu ģimnāzija
Ebenveilera
Zīmēšanas, mākslas vēstures un rasēšanas skolotājs.

1949–1956
Laikraksts "Austrālijas Latvietis"
Melburna
Līdzstrādnieks.

Emigrē

1949
Melburna
Izceļoja uz Austrāliju.

Pārapbedīts

05.05.1996
Lielvārdes kapi
Pārapbedīta urna.