Rūdolfs Kleinbergs

12.02.1890 – 12.09.1965

Dzimšanas laiks/vieta

12.02.1890
Iecava

Miršanas laiks/vieta

12.09.1965

Personiska informācija

KLEINBERGS Rūdolfs (1890 Iecavas pag. - ?) rakstnieks.
Laikr. "Dzīve" (Liepājā) un "Sadzīve" (Jelgavā) līdzstrādnieks. Piedalījies 1. pas. karā, bijis vācu gūstā Polijā un Vācijā. Pēc kara laikr. "Latvija" līdzstr. un lauksaimn. Iecavas pag. Strēļos. Iespējams, arī 2. pas. kara laikā un pēc tam dzīvojis turpat.
No 1913 period. izdevumos ar ps. Sēlietis public. stāstus, lauku dzīves tēlojumus, rakstus par lit. un lauksaimniecību. Sar. rom. "Bagarmašīna" (1935), "Uz drupām", "Ērika" (abi 1938), "Laimes atslēga" (1940), stāstu krāj. "Miroņu barakas" (1938), "Mīlas altāris" (1940). Tēlojot 20. gs. notikumus latv. tautas dzīvē, vācu gūstā pieredzēto, zemkopja darbu un dzīves ritumu, dominē harmoniska, zemei tuva cilvēka skatījums. Sar. rom. "Uz drupām" 2. d. ar nos. "Zemes spēks", kurā stāstīts par bermontiešu izdzīšanu no Iecavas, garo stāstu "Viena vasara Poricā" par gūstekņa dzīvi pie vācu saimnieka, stāstu krāj. "Meža krodziņš" un "Vecā arāja stāsti", stāstu, humor. skicējumu un anekdošu apkopojumu "Pagasta tiesas dīķī", domājams, 2. pas. kara laikā un pēc tā sar. anekdošu un dažādu atgadījumu aprakstu krāj. "Otrais vācu okupācijas laiks Latvijā anekdotēs" (visi manuskripti atrodas Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzejā). - Otrs ps.: R. Dadzis.
L. Rasa V. Zemes un dailes kalps // Latvija, 1933, 12.V.
A. Rožkalne

Pseidonīms

R. Dadzis